Contact Info
Phone: -
Dr. Pervin Naile Aykaç
Özel Eğitim Uzmanı / Kurucu Müdür

1984 yılında beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2007 yılında Uludağ Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Comenius Programı ile Almanya’nın Bremen şehrinde bulunan Schule Am Oslebshauser Park özel eğitim okulunda 2009 yılında öğretmen olarak görev yapmış bulunmaktadır.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Özel Eğitim Programlarında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisansı süresince okul öncesi dönemde özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların öğrenci-öğretmen ilişkilerini incelemiştir (bakınız CV). Erken çocukluk özel eğitimini konu alan akademik çalışmaları ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmaya devam etmektedir (bakınız CV).

Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Özel Eğitim Programlarında doktora eğitimini sürdürmektedir. Doktora tez çalışmasında okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların sınıf içi geçişlerini kolaylaştıran bilimsel dayanaklı özel bir yöntemin öğretmen eğitimini sunarak bu müdahalenin çocuk ve öğretmen çıktılarını araştırmaya devam etmektedir.

Çalıştığı tüm çocukların hem ebeveynleri ile hem de çocuğun etkileşimde olduğu tüm uzmanlarla birlikte çalışmayı ilke edinen Aykaç, her daim bütüncül bakış açısını benimseyerek çalışmalarına devam etmektedir.

Bu yolda daha çok çocuk, aile ve uzmana ulaşmak için bilimin ışığında yürümenin kendisi için her zaman çok keyifli olduğunu ve bir öğretmen ve anne olarak ne mutlu bana ki çok şey öğrendiğim çocukların her daim hayatında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmektedir.

 • I. Geleneksel Özel Eğitim Semineri (2010) ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (2011) Doç.Dr. İlknur MAVİŞ, Yrd. Doç.Dr. Bülent TOĞRAM Anadolu Üniversitesi
 • 2010 yılında Otizm’de Nerdeyiz? (2010) Prof.Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Pınar EGE
 • 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2011) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs
 • III.Geleneksel Özel Eğitim Semineri (2012)  ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinler Arası Erken Müdahale Kongresi (2012) ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • Otizm Spekturum Bozukluğu Konferansı (2013) İnsan Gelişimi Akademisi
 • Yapmak, İçinde Olmak Başarmak (2013) Prof. Dr.Hülya KAYIHAN Hacettepe Üniversitesi, Otizm Vakfı
 • 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2013) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • International Congress On Early Childhood Intervention, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (2014) Antalya
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, “Çocukluk Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu” (2014) Ankara
 • 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.
 • 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
 • Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Otizmde Sosyal İletişim ve Dil Semineri” (2014) Ankara
 • INCA- International Confernce for Autism, (2014) Antalya
 • Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, (2016) Eskişehir.
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi (2006)  Doç. Dr. Bekir PARLAK
 • Okul Öncesi Eğitimde Orff ve Yaratıcı Müzik Çalışmaları (2010) Ramazan Gökkaya
 • Okul Öncesi Dönemde Dramatik Etkinliklerden Dramaya (2010) Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
 • Okul Öncesi Dönemde Yaramazlığın Hedefleri (2010) Prof. Dr. Ramazan ARI
 • Okul Öncesi Dönemde Eğitici Drama (2010) Prof. Dr. Alev Önder
 • Okul Öncesi Dönemde İlköğretime Hazırlık Çalışmaları(2010)Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT
 • Okul Öncesi Dönemde Müzik ve Ritmik Performans Çalışmaları (2010) Yrd. Doç. Dr. Ercan MERTOĞLU
 • Engellilerde Cinsel Eğitim ve Cinsiyet Eğitimi (2010) Yrd.Doç.Dr. Ayten Düzkantar
 • Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) (2010) Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar
 • Özel Eğitimde Niteliksel Araştırma Semineri (2010) Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Yıldız Uzuner
 • Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuklarda Yeni Sisteme Göre Okuma – Yazma Öğretimi (2011) Yrd.Doç.Dr. Ayten Düzkantar
 • Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Davranış Problemlerinin Yönetimi (2012) Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK
 • Building Blocks for Including and Teaching Young Children with Disabilities/ Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları (2014) Prof. Dr. Susan R. Sandall
 • Language and Communication in Autism Spectrum Disorder (2014) Helen Tager-Flusberg
 • Otizmde Sosyal İletişim ve Dil (2014) Prof. Dr. Funda Acarlar.
 • Çocukluk Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu (2014) Prof. Dr. Ayla Aysev
 • Acquisition of Attendance and Generalization of Play Skills in Children with ASD (2014) Connie Kasari
 • A Play Based Approach to Applied Behavior Analysis/ Uygulamalı Davranış Analizie Oyun Temelli Bir Yaklaşım Getirme (2016) Doç. Dr. Amanda Boutot & Doç. Dr. Samuel DiGangi
 • Söz Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi – Milliue Yöntemi (2016) Yard. Doç. Dr. Bahar Keçeli Kaysılı, Prof. Dr. Funda Acarlar, Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş.
 • Yaşam Koçluğu (2017) Ebru Oğuş. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • Öğrenci Koçluğu (2017) Ceyda Tezel. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • Aile ve İlişki Koçluğu (2018) Ceyda Tezel. Coach Team/Optimal Koçluk
 • Complementary Exitence Approach for Coaches (2018) Ceyda Tezel, Ebru Oğuş, Didem Öztabak. Coach Team/Optimal Koçluk
 • GOBDÖ* 2- TV Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği -2
 • Ev Ortamı Değerlendirme Ölçeği
 • ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı
 • GEÇDA, Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı.
 • EROT, Erken Okuryazarlık Testi.
 • HAT (Hacettepe Artikülasyon Testi.
 • Konuşma Sesleri Gelişim Testi
 • SESFAR, Ses Bilgisel Farkındalık Müdahale Programı.
 • EKOP, Etkileşimli Kitap Okuma Programı
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessel Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • D-2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • AGTE, Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • PECS
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey (2019) Nilüfer Devecigil Psikolojistanbul
 • TEACCH ve PEP-R Eğitim ve Süpervizyonu (2011) (Otizmde TEACCH Yöntemi ve Psiko Eğitimsel Profil Ölçeğinin Kullanımı) Psikoloji Ankara Danışmanlık Merkezi.
 • Erken Okuryazarlık Testi (EROT) 2013. TÜBİTAK – Ankara Üniversitesi
 • Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2015). Examining the student-teacher relationships of children both with and without special needs in preschool classrooms. Educational Sciences Theory & Practice, 1(15), 159-175
 • Bakkaloğlu, H., Kumaş- Altındağ, Ö.,  Demirkaya- Aykaç, P. N. (2017). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Niteliğini Öğretmenler ve Bağımsız Gözlemciler Nasıl Değerlendiriyorlar? Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 18(3), 229-249.
 • Başerer, Z., Başerer, D., Demirkaya, P. N. (2016). Kişiler Arası İletişim Engelleri Ölçeği Geliştirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi  43,291-30
 • 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2011) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs. Özel Ve Genel Eğitim Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Ve Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
 • International Congress On Early Childhood Intervention, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (2014) Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyuna Yönelik Müdahaleler: Meta Analiz Örneği
 • International Congress On Early Childhood Intervention, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (2014) Anasınıflarında Özel Gereksinimi Olan ve Olmayan Öğrencilerin Öğrenci-Öğretmen İlişkisinin İncelenmesi
 • 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2016) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Yapılma OlasIığı Yüksek İsteklerde Bulunma Stratejisinin Okul Öncesi Dönemde Kullanım Alanlarının Belirlenmesi.
 • 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2018) Okul Öncesinde Kaynaştırma Sınıflarının Niteliğini Öğretmenler ve Bağımsız Gözlemciler Nasıl Değerlendiriyorlar
Kendisini “Öğretmenlik mesleğinin ilk günündeki gibi heyecanlı ve tutkulu aynı zamanda hala öğrenecek çok şeyin olduğunu bilecek kadar toy olarak” tanımlamaktadır. “Bana her zaman her daim yeni şeyler öğreten öğrencilerime minnettarım”