Contact Info
Phone: -
Meryem Demirkaya Dönmez
Özel Eğitim Öğretmeni

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarının ikinci senesinde ANOBDER (Ankara Otistik Bireyler Derneği) aracılığıyla özel gereksinimli çocuklarla gönüllü olarak çalışmıştır.

Üniversite öğrencilik yıllarına veda ederken ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği) bünyesinde her yıl düzenli şekilde hala devam eden Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongrelerinin ilkini gerçekleştiren ekipte yer almıştır.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde yüksek lisans programına başlamıştır. Bu süreçte ÖZTEK (Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması) projesinde çalışıp birçok teknolojik öğretim aracının oluşturulmasında yer almıştır.

2010 – 2011 ve 2011 – 2016 yılları arasında özel gereksinimli bireylere hizmet veren devlete bağlı iki farklı özel eğitim merkezinde görev yapmıştır.

2016 – 2021 yılları arasında ise, özel bir eğitim merkezinde ağırlıklı olarak öğrenme güçlüğü olan çocuklar ile çalışmıştır.

Kendisini, “Yaşam tutkusu, çocuklarla birlikte öğrenmek olan bir öğretmen” olarak tanımlayan Meryem Demirkaya Dönmez, şimdi ise tüm deneyim ve birikimlerini Leta Çocuk ve Aile’de sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyor.

Bitmeyen öğrenme yolunda aldığı eğitimler şu şekildedir:

 • Gestalt Terapi Semineri (2007) Prof. Dr. Nilüfer Voltan-Acar
 • 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2009) Marmaris
 • Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı (2009) Ankara Üniversitesi
 • Cinsel Gelişim ve Engellilerin Cinsiyet Eğitimi Semineri (2009) Ankara Üniversitesi
 • İletişim Becerilerinin Öğretimi (2009) Doç. Dr. İnci Çatak
 • 4. İstanbul Otizm Eğitim Günlükleri (2010) TODEV
 • Türkiye’de Erken Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu (2010) Yard. Doç. Dr. Özcan Doğan
 • I. Geleneksel Özel Eğitim Semineri (2010) ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • 2010 yılında Otizm’de Nerdeyiz? (2010) Prof.Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Pınar EGE
 • Okul Öncesi Eğitimde Orff ve Yaratıcı Müzik Çalışmaları (2010) Ramazan Gökkaya
 • Okul Öncesi Dönemde Dramatik Etkinliklerden Dramaya (2010) Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
 • Okul Öncesi Dönemde Yaramazlığın Hedefleri (2010) Prof. Dr. Ramazan ARI
 • Okul Öncesi Dönemde Eğitici Drama (2010) Prof. Dr. Alev Önder
 • Okul Öncesi Dönemde İlköğretime Hazırlık Çalışmaları (2010) Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT
 • Okul Öncesi Dönemde Müzik ve Ritmik Performans Çalışmaları (2010) Yrd. Doç. Dr. Ercan MERTOĞLU
 • Engellilerde Cinsel Eğitim ve Cinsiyet Eğitimi (2010) Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar
 • Özel Eğitimde Niteliksel Araştırma Semineri (2010) Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Yıldız Uzuner
 • VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (2011) Doç. Dr. İlknur MAVİŞ, Yrd. Doç. Dr. Bülent TOĞRAM Anadolu Üniversitesi
 • 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2011) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs
 • Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuklarda Yeni Sisteme Göre Okuma – Yazma Öğretimi (2011) Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar
 • Yüksek Fonksiyonlu Otizmli ve Asperger Sendromlu Çocukları Yanlış İnanç Testleri ile Değerlendirme Sosyal Beceri Çalışmaları ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi (2011) Dr. Alev Girli
 • Özel Eğitimde Ailerle Çalışmak Semineri (2011) Doç. Dr. Atilla Cavkaytar
 • III.Geleneksel Özel Eğitim Semineri (2012) ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinler Arası Erken Müdahale Kongresi (2012) ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği
 • Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Davranış Problemlerinin Yönetimi Semineri (2012) Prof. Dr. Mehmet Özyürek
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Konferansı (2013) İnsan Gelişimi Akademisi
 • 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2013) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • OSB: Sosyal Öyküler Uygulamaları Çalıştayı (2013) İnsan Gelişimi Akademisi
 • International Congress On Early Childhood Intervention, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (2014) Antalya
 • Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Otizmde Sosyal İletişim ve Dil Semineri” (2014) Ankara
 • INCA- International Confernce for Autism, (2014) Antalya
 • Acquisition of Attendance and Generalization of Play Skills in Children with ASD (2014) Connie Kasari
 • Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, (2016) Eskişehir.
 • Söz -öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi-MİLİEU Yöntemi Çalıştay (2016) Anadolu Üniversitesi
 • Uygulamalı Davranış Analizine Oyun Temelli Bir Yaklaşım Getirme Çalıştayı (2016) Anadolu Üniversitesi
 • Yaşam Koçluğu (2017) Ebru Oğuş. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • Öğrenci Koçluğu (2017) Ceyda Tezel. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • Aile ve İlişki Koçluğu (2018) Ceyda Tezel. Coach Team/Optimal Koçluk
 • Complementary Exitence Approach for Coaches (2018) Ceyda Tezel, Ebru Oğuş, Didem Öztabak. Coach Team/Optimal Koçluk
 • 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.
 • 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
 • Türkçe Prep (Akademi Disleksi),
 • Math (Akademi Disleksi),
 • Cogent (Akademi Disleksi),
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası (Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar),
 • ÖGEBTÖ (Doç. Dr. Veysel Aksoy)
 • O-DMP (Çözüm Disleksi)
 • O-DİST (Çözüm Disleksi)
 • Disleksi Eğitimi (Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen),
 • Gelişimsel Diskalkuli Eğitimi (Prof. Dr. Sinan Olkun&Doç. Dr. Yılmaz Mutlu),
 • MOYA (Matematik Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği) (Dr.Cihat Çelik)
 • TEMA-3 (Prof Dr. Serap Çimen Erdoğan)
 • Attentioner Dikkat Eğitimi (APAMER),
 • MOXO (Türkiye Çeldiricili Dikkat Testi)
 • Dem-Oku (Prof. Dr. Macid Melekoğlu)
 • SOBAT (Prof. Dr. Macid Melekoğlu),
 • EROT (Prof. Dr. Tevhide Kargın),
 • Sesfar (Dr. Deniz Akdal),
 • ETEÇOM (Prof. Dr. İbrahim Diken)
 • GOBDÖ2 (Prof. Dr. İbrahim Diken),
 • Çalışma Belleği Ölçeği (Prof. Dr. Cevriye Ergül),
 • Hızlı İsimlendirme Testi (Prof. Dr. Cevriye Ergül),
 • OYAB (Prof. Dr. Cevriye Ergül),
 • GİSD-B, (Doç.Dr. Emel Erdoğan Bakar)
 • Stroop (Doç.Dr. Emel Erdoğan Bakar)
 • İşaretleme Testi (Doç.Dr. Emel Erdoğan Bakar),
 • AD-IP (Psikolog Güneş Turhan),
 • TODİ ( Olcay Karaca),
 • TEDİL (Doç. Dr. Selçuk Güven)
 • TODİL (Doç. Dr. Selçuk Güven),
 • GEÇDA ( Prof. Dr. Fulya Temel),
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi (Klinik Psikolog Fazıl Tatar),
 • PEP-R, (Doç. Dr. Alev Girli)
 • TEACCH (Doç. Dr. Alev Girli)
 • Zihin Kuramı Eğitimi (Doç. Dr. Alev Girli),
 • PECS (Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi)
 • HAT ( Hacettepe Artikülasyon Testi)
 • KSGT (Konuşma Sesleri Gelişim Testi)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey (2019) Nilüfer Devecigil Psikolojistanbul
 • Çocuk Oyunları Koçluğu (Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü)
 • Zihin Haritaları (Arzu Savaş)
 • 1.Gönüllü Eğitim Dayanışma Projesi (2007-2008) ANOBDER (Ankara Otistik Bireyler Derneği)
 • ÖZTEK (Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinim Araştırılması) (2014) ODTÜ&Gazi Üniversitesi
 • Çağıltay, K., Özkubat, U., Demirkaya, M., Çakır, H., Kaplan, g., Çiçek,F., Kara, E., (2015). Use of Technology in Teaching DailyArt Living Skills to Individuals without Intellectual Disabilities
 • Eğlenmece Öğrenmece Kutusu (Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları)
 • Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (2014) Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyuna Yönelik Müdahaleler: Meta-Analiz Örneği
 • Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2018) Sosyal Öykü Tekniğinin Akıllı Oyuncaklar İle Öğretiminin Otizmli Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi
Kendisini, “Yaşam tutkusu, çocuklarla birlikte öğrenmek olan bir öğretmen” olarak ifade eden Dönmez, şimdi hayallerini hayata dönüştüren bir öğretmen olarak LETA bünyesinde o çok sevdiği çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmektedir.