Satış Sözleşmesi

MADDE 1- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ

Satıcı: Mervin Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Ümit Mah. Okullar Sk. No:10A, Çankaya/Ankara
Telefon : +90 506 369 84 88
E-Posta : bilgi@letacocuk.com

 

MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ

[Bu bilgi siparişinize göre değişecektir]

 

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

4.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www…..alan adı üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

4.2. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) ürün içeriğinde belirtildiği gibidir.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:

5.1. ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.5. SATICI mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.6. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.7. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.8 ALICI bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimat için telefon numarası ve vergi numarası/ T.C. kimlik numarası girilmesi zorunludur. ALICI;  İnternet Sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini peşinen beyan ve taahhüt eder.

5.9 ALICI, SATICI tarafından kendisine verilmiş  olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz, ALICInin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. ALICInin şifresinin ele geçirilmesi, bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde, ALICI söz konusu işlem sonucu oluşan ve SATICI’a olan ödemeleri eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. SATICI; güvenlik vb. herhangi bir sebeple ALICI’ye ait şifreyi sürekli veya geçici olarak kullanılamaz hale getirebilir.

5.10. ALICI, İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yi bağlayacaktır. ALICI, İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.11. İnternet Sitesinde ALICI’lar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ALICI’ların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI’nın ALICI’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ALICI’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12. SATICI; ALICI’nın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI ve SATICI Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.13 SATICI; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SATICI Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.14 Taraflar; SATICI’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.15 İnternet sitesinde satılan tüm ürün fiyatlarını, serbest ekonomi kuralları gereği, SATICI belirler. Etiket Fiyatı, Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. ALICI, ürün üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı dahil hiç kimsenin fiyatın değiştirilmesi konusunda zorlama yetkisi yoktur.

5.16 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işbu alan adı üzerinden satışı yapılmakta ve yapılacak olan bütün eserler üzerindeki manevi ve mali hakların tek sahibi SATICI’dır. SATICI tarafından verilmiş herhangi bir yazılı onay olmaksızın ALICI, almış olduğu ürün/eserleri çoğaltmamayı, sosyal medyada paylaşmamayı, her ne mecra ya da her ne ad altında olursa olsun dağıtmamayı, pazarlamamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde bu taahhüt ve kabulü ihlal eden her ALICI, SATICI’nın bu nedenle kazanç kayıpları da dahil olmak üzere uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu madde uyarınca ilgili ürün ve/veya eserlerin çoğaltılması, dağıtılması, pazarlanması nedenlerine dayalı olarak SATICI’nın cezai yollara da başvuru hakkı saklıdır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

İşbu Sözleşme konusu ürünler cayma hakkının istisnları kapsamındadır. ALICI işbu Sözleşme konusu ürünler için ilgili yasal düzenlemeler uyarınca değişim ve cayma hakkına sahip değildir.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

– Her türlü yazılım ve programlar

– DVD, VCD, CD ve kasetler

– Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

– Hür türlü kozmetik ürünleri

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.