Materyaller

Her çocuğun öğrenme yolu farklıdır. Öğretime başlamadan önce, ilk olarak çocuğu tanımak gereklidir. “Çocuk nasıl öğrenebilir?” sorusu, öğretim sürecinde, öğretmen için kritik bir sorudur. Öğretmen bu soruyu net ve doğru bir şekilde cevaplandırdığında, çocuğun öğretimi için en etkin yöntem ve teknikleri, kullanılacak materyalleri bulmuş olur.

Edgar Dale farklı öğretim materyallerinin, öğretim ortamındaki işlevleri ve önemini anlatan bir yaşantı konisi oluşturmuştur. Bu koninin dayandığı ilkeler, şu şekilde açıklanabilir:

*Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur.

*En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

*En iyi öğrenim soyuttan somuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir.

Bu ilkeler özel eğitimde daha da anlamlı ve önemlidir. Özel eğitimde, çocuğun hazır bulunuşluğu, ihtiyaçları dikkate alınarak o çocuğa uygun materyaller kullanılmalıdır, geliştirilmelidir. Bu yüzden her özel eğitim öğretmeni aslında, bir öğretim materyali geliştiricisi olmalıdır. Kullanılacak ya da geliştirilecek materyaller şu özelliklere sahip olmalıdır:

  • Birden fazla duyu organına yönelik olmalıdır. Bir materyal ne kadar çok duyu organına yönelik ise, çocuk için öğrenme o kadar rahat ve kalıcı hale gelmektedir.
  • Materyalin kullanımı, öğretim ilkelerine yönelik olmalıdır. Materyalin kullanımı kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru gitmelidir ve her edinilen beceri, kazanım, diğer beceri ve kazanımları desteklemelidir, temeli olmalıdır.
  • Materyal; çocuğa özel olmalıdır, çocuğun ihtiyaçlarıyla beraber çocuğun ilgilerine yönelik hazırlanmalıdır ve çocuğun dikkatini çekmelidir.
  • Materyalde kullanılacak maddeler doğal olmalıdır, çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyecek maddelerin kullanıldığı materyaller tercih edilmemelidir.

Leta’da; kullanılan materyaller, bu özelliklere göre seçilmekle beraber uzman eğitimci ve tasarımcılardan oluşan ekiple, çocuklara özel materyaller geliştirilmektedir.