PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireyler bebeklikten itibaren farklı gelişimsel dönemlerde bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik alanlarda çeşitli sorunlar yaşayabilir ve bu alanlarda desteğe ihtiyaç duyabilirler. Gerekli durumlarda bir uzmandan yardım almak gelişimsel süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini destekler ve ebeveynlere yol gösterir.

LETA’da; bebeklik, çocukluk ve okul çağı dönemindeki çocukların psikogelişimsel değerlendirmelerinin ve desteklenmelerinin yanısıra, ebeveynlere bu dönemlere özgü problemlere yönelik gerekli danışmanlık hizmeti sağlanır.