OTİZM

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Genel tanımıyla Otizm spektrum bozukluğu, 0 ila 3 yaş arası başlayan kişinin doğuştan gelen ya da yaşamının ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak bilinmektedir. Kişinin sözel veya davranışsal ilişki kurmaması şeklinde de ifade edilebilecek ve hayat boyu devam eden gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Otizmin nedeni tam olarak belirlenememekle birlikte genetik olduğu düşünülmektedir. Otizm ile birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite ve duygu durum bozukluğu ile epilepsi görülebilir.

Bu farklılığın en çok etki ettiği alanın sosyal etkileşim ve sosyal iletişim olduğu bilinmektedir. Özellikle sosyal etkileşim ve iletişimde sınırlılıklarla kendini gösteren OSB, kişinin ilgi ve etkinliklerde basmakalıp ve tekrarlayıcı davranışlar ile karakterize edilmektedir.

Günümüzde bir takım testler ile kolaylıkla erken tanı koyulabilmektedir. Bu noktada erken tanı, çocuğun gelişimsel sürecinde uygun eğitimlerle desteklenerek hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır.

Otizm’in Dokuz Tehlike İşareti

 • Uygun şekilde bakmada yetersizlik
 • Bakışlarda sıcaklık ve eğlenceli ifade yoksunluğu
 • Heyecan ve ilgi paylaşmada yetersizlik
 • Bakış, mimik, jest ve sesleri koordine etmede yetersizlik
 • İsmine tepki vermeme
 • Gösterme davranışında yetersizlik
 • Alışılmamış prozodi (konuşma sırasındaki ton, vurgu ve ezgi)
 • Tekrarlayan vücut hareketleri
 • Objelerle tekrarlayan hareketlerdir

 Otizm Tanısı Kimler Tarafından Koyulabilir?

 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanları
 • Pediatristler ve Gelişimsel pediatristler
 • Çocuk nörologları

Otizm’in tedavisi

Tek tedavisi erken dönemde başlanması gereken bilimsel temellere dayanan yoğun özel eğitim hizmetleridir.