OKULA HAZIRLIK GRUPLARI

Okul, çocukların yaşamlarında önemli bir dönemi oluşturur. Okul döneminde çocukların gösterecekleri akademik başarı gelecek yaşamları için son derece önemlidir. Okul döneminin en kritik yılları ise okul öncesidir.  Bu dönemde çocuklar bilişsel ve akademik olarak hızlı değişimlere uğrarlar. Erken okuryazarlık ve erken matematik becerileri ise, akademik başarı için önemli becerilerdir

Erken okuryazarlık becerisi; okuma öğretimine başlamadan önce çocukların okumaya ilişkin sahip oldukları önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümüdür. Erken okuryazarlık becerileri arasında; sözcük bilgisi, harf bilgisi, ses bilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve dinlediğini anlama becerileri yer almaktadır.

Erken matematik becerileri, resmi matematiksel öğrenmeden önce edinilen saymadan anlık bilme yetisi, büyüklük karşılaştırma, nesnelerin sınıflandırılması, sayma becerileri, sayı bilgisi, sayıların hafızaya alınması, sıralama ve nicelik becerilerini içerir.

LETA okula hazırlık gruplarında, çocuklara okul öncesi kurumlarda yeteri kadar özen gösterilmeyen ve hatta belki de hiç sunulmayan ‘erken okuryazarlık’ ve ‘erken matematik’ becerilerinden oluşan bir eğitim sunar.