GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TAKİP

Gelişim Nedir?

Bir çocuğun gelişimi anne karnından itibaren bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belirli koşulların süreç içerisinde devam ederek ilerleme kaydettiği ve süreklilik arz eden değişimi olarak tanımlanmaktadır.

Beyin gelişiminin en hızlı olduğu erken çocukluk dönemi, insanın yaşamı boyunca ihtiyacı olan pek çok beceri ve davranışı edindiği dönem olarak bilinir.

Bu dönemde bebeğin/çocuğun bilişsel, dilsel yetenekleri, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimi birbirine paralel olarak gelişir. Bebeğe/çocuğa sunulacak olan tüm hizmet ve koşullar onun gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Erken dönemde gelişim alanlarında (bilişsel, dil, psikomotor, sosyal ve duygusal) yaşanan bir farklılık gelişimsel bir sorunun olabileceğine işaret eder. Ayrıca gelişim alanlarındaki herhangi bir sorun dolaylı olarak diğer gelişim alanlarını da etkileyebilir. Bebeğin/çocuğun gelişimsel sorununun erken dönemde tespit edilmesi, erken müdahale çalışmalarının başlatılması açısından oldukça önemlidir. Erken dönemde uzman kişiler tarafından yapılan gelişimsel değerlendirme ve takip sürecinin bebeğin/çocuğun genel gelişimini hızlandırdığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerini artırdığı bilinmektedir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan gelişimsel sorunların çocuk ve aileye özgü olarak bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi ve takip edilmesi için Leta Çocuk uzman kadrosu ile size destek olmak için yanınızda.

Gelişimsel değerlendirmenin temel amaçları

 • Çocuğun genel gelişim düzeyini saptamak.
 • Varsa çocuğun gelişimsel farklılıklarını ve sınırlılıkları belirlemek.
 • Çocuğun risk arz eden sorunlarını belirlemek.
 • Çocuğun özel gereksinimlerini belirlemek ve buna uygun eğitim müdahale programı hazırlamak.
 • Aileye çocuğun gelişimini desteklemek amacıyla profesyonel yardım sunmak.
 • ÖGEBTÖ (Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtileri Tarama Ölçeği)
 • MOYA (Matematik Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği)
 • TEMA 3 ( Erken Dönem Matematik Yeteneğindeki Testi)
 • MOXO (Türkiye Çeldiricili Dikkat Testi)
 • SOBAT (Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi)
 • EROT (Erken Okuryazarlık Testi)
 • OYAB (Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Hızlı İsimlendirme Testi
 • Çalışma Belleği Ölçeği
 • GİSD-B (Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi)
 • Stroop Testi
 • İşaretleme Testi
 • TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi)
 • TODİL (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi)
 • GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • GOBDÖ -2 (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği)
 • PEP-R (Psiko-Eğitimsel Profil Ölçeği)
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessel Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • D-2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi