EĞİTİM KURUMLARINA DANIŞMANLIK

Gelişim; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal yönleriyle bir bütündür ve gelişim alanları birbiri ile etkileşim hâlindedir. Çocuğun her alandaki gelişimi birbiriyle ilişki içindedir. Bu yüzden çocuğun gelişimine katkıda bulunan her kişi de iletişim halinde olmalıdır ve aynı dili konuşmalıdır.

Çocuk gününün büyük bir kısmını okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla geçirmektedir. İhtiyaç duyduğu alanlarda bireysel olarak desteklenen öğrencinin, okulda da bu alanlarda desteklenmesi gerekir. Fakat her öğretmenin uzmanlık alanı farklıdır. Bütüncül bir yaklaşımla çocuğa destek olmak, tüm uzmanların iş birliği içinde olması çocuğun gelişim hızını arttıracaktır.

LETA, hem bireysel destek alan öğrencisi olan öğretmene/kuruma hem de daha kaliteli, verimli bir eğitim sunmak için kendini geliştirmek isteyen öğretmene/kuruma eğitim danışmanlığı sunmaktadır.