DİSKALKULİ

Diskalkuli, başta aritmetik olmak üzere matematikle ilgili özel bir öğrenme güçlüğüdür. Diskalkuli, matematiksel beceriler edinme yeteneğini etkileyen bir durumdur.

Diskalkulisi olan bireyler, basit sayı kavramlarını anlamakta güçlük çekebilirler, sayıları sezgisel olarak kavrayamazlar ve sayı gerçeklerini öğrenmede sorun yaşayabilirler. Matematik sorularını doğru şekilde cevaplasalar veya doğru bir yöntem kullansalar bile, bunu mekanik olarak ve kendilerine güvenmeden yapabilirler.

Diskalkuli tek başına ortaya çıkabilir, ancak sıklıkla diğer özel öğrenme güçlükleri, matematik kaygısı gibi durumlarla birlikte de ortaya çıkabilir. Matematik, diğer konulardan daha fazla kaygıya neden olur ve bu kaygı genellikle sorunları büyütür. Diskalkuli, matematik kaygısı ile aynı şey değildir, ancak diskalkulisi olan bireyler, matematik içeren etkinliklere aşırı duygusal tepkiler verebilirler.

Diskalkuli ömür boyu sürer. Ancak doğru desteklerle diskalkulili bireyler oldukça başarılı öğrenciler ve yetişkinler olabilir.

Matematik özel dersleri  genellikle beklenen etkiyi oluşturmamaktadır. Çünkü bireye okulda da sunulan bilgi, aynı yöntemlerle tekrar sunulmaktadır. Yaşanılan zorlukların altında yatan nedenleri ele alan bir ders verilmemektedir. Öğrenci, öğretmen ve aile  harcanan çabaya ve zamana rağmen ilerleme olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramaktadır.

LETA’da diskalkulili bireyler için, yaşanılan zorlukların sebebine odaklanılan, farklı yöntemlerle ve özel materyallerle, matematik kaygısının da göz önüne alındığı bireysel eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.