DİSGRAFİ

Disgrafi, yazma becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Kendini heceleme becerilerinde, kötü el yazısında veya düşünceleri yazıya dökmede güçlük olarak gösterebilir. Ayrıca, okunaksız el yazısı, harfleri ters yazma, yazım sırasında harf atlama, noktalama kurallarına uymama gibi belirtiler ile de ortaya çıkabilir. Genellikle, okuma yazma sürecinin başlaması ile fark edilir.

Yazı yazmak, karmaşık bir dizi motor ve bilgi işleme becerisi gerektirdiğinden, bireye direkt olarak disgrafisi tanısı koymak, kimi zaman yeterli olmayabilir. Bu noktada, el yazısının kötü olması, bir kişinin disgrafisi olduğu anlamına gelmez. Disgrafi bir işlemleme bozukluğu olduğundan, zorluklar bir ömür boyu farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bu zorluklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Sıkı veya beceriksiz kalem tutuşu
  • Okunaksız el yazısı
  • Yazı yazma veya çizmekten kaçınmak
  • Yazarken çabuk yorulmak
  • Yazarken sözcükleri yüksek sesle söylemek
  • Cümlelerde bitmemiş veya atlanmış kelimeler
  • Düşünceleri kâğıt üzerinde organize etmede zorluk
  • Sözdizimi yapısı ve dilbilgisi ile ilgili zorluk
  • Yazılı fikirler ile konuşma yoluyla gösterilen anlama arasındaki büyük boşluk

Disgrafi ömür boyu sürer. Ancak doğru desteklerle disgrafili bireyler oldukça başarılı öğrenciler ve yetişkinler olabilir.

LETA’da disgrafili bireyler için, farklı yöntemlerle ve özel materyallerle, strateji temelli bireysel eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.