ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA (EKO)’NUN YARARLARI

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA (EKO)’NUN YARARLARI

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA (EKO)’NUN YARARLARI

EKO’NUN YARARLARI

Etkileşimli kitap okuma;

 • Sözcük dağarcığının arttırılmasına,
 • İletişimin arttırılmasına,
 • Yazı farkındalığının oluşturulmasına,
 • Ses bilgisel farkındalığının geliştirilmesine,
 • Yaratıcı düşünme/ hayal etmenin desteklenmesine,
 • İfade edici ve alıcı dilin desteklenmesine,
 • Harf bilgisinin geliştirilmesine,
 • Kitap okumaya karşı olumlu tutum geliştirmeye,
 • Okuma kültürü edinilmesine,
 • Evrensel ve eleştirel okuryazarlığın desteklenmesine,
 • Yetişkin ve çocuk arasındaki etkileşimin artmasına, fayda sağlar.

 

HANGİ GRUPLA ÇALIŞILMALI VE KİMLER OKUMA YAPMALI ?

EKO’NUN TEMEL İLKELERİ

 • Çocukların verdikleri yanıtların tekrarlanması ve genişletilmesidir
 • Çocukların öykü okuma sırasında desteklenmesidir.
 • Öykü ve öyküyle ilgili sorular seçerken çocukların ilgilerinin ve meraklarının dikkate alınmasıdır.

 

KONUŞMAYI BAŞLATMA YÖNTEMLERİ

Tamamlama: Öykü okunurken cümleleri ya da ifadeyi tamamlanmasıdır. Çocuktan beklenmelidir.

Hatırlatma: Karakterler ve olaylar hakkında sorular sormasıdır.

Açık uçlu sorular: Çocuğun resimleri anlatmasıdır.

5N 1K soruları: ”Ne, Nerede, Nasıl, Neden, Ne Zaman, Kim?” sorularının sorulmasıdır.

İlişkilendirme: Öyküyü çocukların kendi yaşamlarıyla ilişkilendirmesini sağlamaktır

 

KONUŞMAYI SÜRDÜRME YÖNTEMLERİ

Başlat:Resimleri isimlendirme, öykünün kahramanları hakkında soru sormaktır.

Değerlendir:Çocuğun yanıtının doğru olup olmadığının değerlendirilmesidir

Genişlet:Çocuğun yanıtının genişletilmesidir.

Tekrar et:Çocuğun yanıtının tekrarlanmasıdır.

 

OKUMA ÖNCESİNDE EKO DAVRANIŞLARI

 • Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması (tuvalet, açlık, susuzluk vb.)
 • Dikkat dağıtıcı etkenlerin ortadan kaldırılması (oyuncak, resim vb.)
 • Okuma stratejilerine yönelik değerlendirme ve kontrol listelerinin oluşturulmuş olması
 • Soruların ve öğretilecek sözcüklerin oluşturulması
 • Her çocuğun kitabı görebileceği bir şekilde oturma düzeninin oluşturulması,
 • Çocukların gelişim özelliklerine, fiziksel ve içerik özellikleri açısından uygun resimli öykü kitaplarının seçilmesi,
 • Tekrarlı okuma, haftada en az 3 kez aynı kitap okunmalı,
 • Kitap okunurken kitap çocuğa doğru tutulmalı,
 • Çocuklara dikkatlice dinlemeleri ve izlemeleri söylenmeli
 • Kitap okuma sürecinde; öğretilmesi hedeflenen, bilinmeyen sözcüklerin kitabı okuyan tarafından belirlenmesi (5-10 sözcük)

 

OKUMA SIRASINDA EKO DAVRANIŞLARI

 • Kitabın, yazarının ve çizerinin ismi parmakla okuma yönünde işaret edilerek okunur.
 • Çocuklara konuşma fırsatı vermek önemli (Örnek: Daha önce böyle bir kitap okudunuz mu? Senin de uçurtman var mı?)
 • İlişkilendirme ve bilgiyi transfer etme önemli (önceki bilgilieri aktif hale getirme)
 • Çocukların tahminde bulunmalarını sağlama (Sence bir sonraki sayfada ne olacak?, Poni düştü şimdi nolcak?)
 • Çocuğun yanıtı genişletilirken ya da tekrarlarken farklı sözcükler kullanmak önemli
 • Sözcüklerin anlamları açıklanırken “çocuk dostu terimler” kullanılmalı,
 • Sözcükler açıklanırken resimler/görsel uyaranlar kullanılabilir.
 • Sözcüklerin açıklanması için resimler yeterli değilse ek materyaller kitap okunurken kullanılabilinir (resimli kartlar gibi)
 • Hedef sözcüklerin öğretiminde çocukların yaşantılarıyla bağ kurarak öğretim yapmak daha etkili
 • Hedef sözcüklere ilişkin çocuklardan kendi örneklerini vermeleri istenebilir
 • Çocuklardan sözcüklerin resimlerini göstermeleri istenebilir
 • Sözcüklerin ses bilgisel farkındalıklarına dikkat çekilir (makinist /m/ ile başlıyor)
 • Çocukların yanıtlarını genişleterek konuşma fırsatlarını artırmak önemli
 • Çocukların yorumlarına/konuşmalarına sözel geri bildirim vermek önemli (motive edici oluyor)

 

OKUMA SONRASINDA EKO DAVRANIŞLARI

 • Özetleme becerileri desteklenmeli
 • Sorular ve yorumlarla destek sağlanmalı
 • Olay sırasını tekrar etme (poli okula gidince ilk olarak ne yaptı, sonra ne yaptı)
 • Öykünün gerçek olup olmadığı sorulabilir
 • Bu öykü gerçek olsaydı ne olurdu?
 • Çocuklara öykü için yeni bir son oluşturmaları için fırsat sunulmalı
 • Çocuğun yorumları konudan uzak olabilir engellenmemeli ancak konuyla ilişki kurması için yardım sağlanabilir
 • Hedef sözcükler, olaylar ya da karakterlerle ilgili etkinlik yapması sağlanabilir (hedef kelime “ray” ise resim çizebilir, maket yapabilir, karakterleri çizebilir gibi).