ÇOKLU DUYGUSAL YAKLAŞIM

ÇOKLU DUYGUSAL YAKLAŞIM

ÇOKLU DUYGUSAL YAKLAŞIM

  • Sesleri, seslerin yazılı dildeki temsili harflerini, heceleri, kelimeleri, cümleleri, metinleri ve dilin sosyal hayattaki kullanımını ele alan bir yaklaşım ile dilin tüm seviyelerini kapsayan bir öğretim temel alınmalıdır.
  • Öğretim planı; bireyin ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini dikkate almalı ve sürekli değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
  • Öğretimde hedeflere bağlı olarak hem tümdengelim hem de tümevarım yöntemi kullanılabilir.
  • Öğrenci – öğretmen etkileşimine dayalı, doğrudan öğretim yapılmalıdır.
  • Öğretmen esnek ve bireyselleştirilmiş öğretime hakim olmalıdır.
  • Hazır bulunuşluk dikkate alınmalı ve öğretim, önceden öğretilenlerin üzerine inşa edilmelidir.
  • Öğretilen her kavram, sistematik olarak ve sıklıkla tekrar edilmelidir.
  • Hafızayı ve öğrenmeyi arttırmak için beynin tüm öğrenme yolları, eğitim ortamında aynı anda ve aynı sırayla kullanılmalıdır.
  • Öğretim; kolay olandan zor olana, basit olandan karmaşık olana doğru yapılmalıdır.