DİSLEKSİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yunanca “DYS ve LEXIS” terimlerinden bir araya gelerek “ENGEL” ve “KELİME” ifadelerinden oluşan Disleksi, öncelikle okuma ve yazma becerilerini etkileyen, özgül öğrenme güçlüklerinden biridir. Ancak, sadece bu becerileri etkilemez. Bu

DİSKALKULİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Diskalkuli, başta aritmetik olmak üzere matematikle ilgili özel bir öğrenme güçlüğüdür. Diskalkuli, matematiksel beceriler edinme yeteneğini etkileyen bir durumdur. Diskalkulisi olan bireyler, basit sayı kavramlarını anlamakta güçlük çekebilirler, sayıları sezgisel olarak

DİSGRAFİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Disgrafi, yazma becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Kendini heceleme becerilerinde, kötü el yazısında veya düşünceleri yazıya dökmede güçlük olarak gösterebilir. Ayrıca, okunaksız el yazısı, harfleri ters yazma, yazım sırasında harf atlama, noktalama