ÇOKLU DUYGUSAL YAKLAŞIM

ÇOKLU DUYGUSAL YAKLAŞIM

Sesleri, seslerin yazılı dildeki temsili harflerini, heceleri, kelimeleri, cümleleri, metinleri ve dilin sosyal hayattaki kullanımını ele alan bir yaklaşım ile dilin tüm seviyelerini kapsayan bir öğretim temel alınmalıdır. Öğretim planı;
YAZIM HATALARI

YAZIM HATALARI

YAZIM HATALARININ TÜRÜNÜ VE SAYISINI BİLMEK YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR.  Çocuğunuzun ya da öğrencinizin yaptığı yazım hatalarını isimlendirebilir ve sayabilirseniz, nereden başlamanız ve nasıl çalışmanız gerektiğine dair güçlü bir veri elde
ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA (EKO)’NUN YARARLARI

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA (EKO)’NUN YARARLARI

EKO’NUN YARARLARI Etkileşimli kitap okuma; Sözcük dağarcığının arttırılmasına, İletişimin arttırılmasına, Yazı farkındalığının oluşturulmasına, Ses bilgisel farkındalığının geliştirilmesine, Yaratıcı düşünme/ hayal etmenin desteklenmesine, İfade edici ve alıcı dilin desteklenmesine, Harf bilgisinin